Oferta

Wykonujemy usługi w zakresie:

- wznowienie znaków granicznych
- aktualizacja operatu ewidencji gruntów,
- tyczenie obiektów budowlanych,
- tyczenie projektowanych urządzeń uzbrojenia terenu,
- inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz przyłączy,
- pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
- realizacyjnych
- inwentaryzacyjnych sieci:
* energetycznych,
* telekomunikacyjnych,
* wodociągowych
* gazowych
* kanalizacyjnych
- podział nieruchomości (gruntów),
- rozgraniczeń
- sporządzania dokumentacji do celów prawnych